evolution tài xỉu md5 | Click để nhập và nhận 308K

Chào mừng đến với evolution tài xỉu md5 - Liên hệ ngay để được cung cấp dịch vụ 24/7, hotline: 0225.8832268 / 0906.062.338
Văn bản pháp luật

QCVN 05A: 2020/BCT - Các thay đổi chính liên quan đến việc lưu trữ vận chuyển hàng hóa chất nguy hiểm và ngày hiệu lực.

Ngày 17-06-2021 Lượt xem 4674

Ngày 21/01/2021, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định số 193/QĐ-BCT đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật ban hành theo một số thông tư trước đó, trong đó có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2020/BCT.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05A:2020/BCT được ban hành lần 1 vào ngày 21/12/2020 cùng Thông tư số 48/2020/TT-BCT với số quy chuẩn ban đầu là QCVN 05:2020/BCT quy định về các tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
Ngày 21/01/2021, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định số 193/QĐ-BCT đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật ban hành theo một số thông tư trước đó, trong đó có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2020/BCT. Nội dung đính chính bao gồm:

- Thay đổi số quy chuẩn ban đầu là QCVN 05:2020/BCT thành QCVN 05A:2020/BCT

- Thay đổi ngày hiệu lực từ 01/07/2021 thành 01/01/2022.

Về nội dung, so với các quy định có trước đó thì QCVN 05A:2020/BCT có một số điểm thay đổi chính liên quan đến việc lưu trữ vận chuyển hàng hóa chất nguy hiểm được liệt kê trong bảng sau:

Mục Nội dung Ghi chú
Before After
Định nghĩa hóa chất nguy hiểm Hoá chất nguy hiểm là hoá chất độc và hoá chất có thể gây nổ, gây cháy, gây ăn mòn mạnh; ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người và tài sản, gây hại cho động thực vật, môi trường và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc phòng 3.3 Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của GHS: dễ nổ; ôxy hóa mạnh; ăn mòn mạnh; dễ chảy; độc cấp tính, độc mãn tính; gây kích ứng với con người; gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư; gây biến đổi gen; độc đối với sinh sản; tích luỹ sinh học; ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ; độc hại đến môi trường. Các hóa chất nếu có ít nhất 1 trong 9 biểu tượng  theo GHS thì sẽ được coi là hóa chất nguy hiểm
Quy định về giá trị giới hạn tiếp xúc nơi làm việc Lập kế hoạch quan trắc và các chỉ tiêu quan trắc dựa theo tình hình hoạt động thực tế của công ty. 3.5. Cơ sở hóa chất nguy hiểm phải đạt yêu cầu về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc quy định tại QCVN 03:2019/BYT và các quy định hiện hành về an toàn vệ sinh lao động. Trước đây số chỉ tiêu quan trắc dựa theo DTM được phê duyệt. Tuy nhiên hiện tại sẽ phải quan trắc đủ 50 chỉ tiêu theo quy định tại QCVN 03/2019/BYT
Phân loại các hóa chất không tương thích và khoảng cách lưu trữ Chưa có hướng dẫn cụ thể Phụ lục B Đã đưa ra bảng phân loại hóa chất không tương thích theo GHS và Class.

Có bảng khoảng cách tối thiểu giữa các Class khi lưu trữ.

Bộ phận HSE của Công ty TNHH evolution tài xỉu md5 đã kiểm tra nghiên cứu các quy định, quy chuẩn được đưa ra bởi cơ quan chức năng và có các điều chỉnh cần thiết để quy trình khai thác cũng như trang thiết bị & cơ sở hạ tầng của kho hóa chất MVG luôn đạt tiêu chuẩn an toàn, đảm bảo việc tiếp nhận lưu trữ các mặt hàng hóa chất nguy hiểm của khách hàng.

Tài liệu tham khảo:

0225.883.2268
0225.883.2268